GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC A106 TIÊU CHUẨN ASTM

GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC A106 TIÊU CHUẨN ASTM

 09:11 02/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THÉP THÁI AN GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC NHẬP KHẨU A106 Tiêu Chuẩn ASTM, JIS, DIN, GB .. độ dày SCH40 / SCH80 / SCH160 Được sản xuất tại TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN, ĐÀI LOAN....
THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 168 / PHI 219 / PHI 273 TIÊU CHUẨN ASTM

THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 168 / PHI 219 / PHI 273 TIÊU CHUẨN ASTM

 23:14 01/04/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập Khẩu THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 168 / PHI 219 / PHI 273 Tiêu Chuẩn ASTM /
Độ dày SCH40 /80 /160 Tiêu Chuẩn ASTM A106 Grade A/B/C Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...
THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 127-DN120 / SCH40 /80 /160/ -TIÊU CHUẨN ASTM

THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 127-DN120 / SCH40 /80 /160/ -TIÊU CHUẨN ASTM

 22:42 01/04/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập Khẩu Thép Ống Đúc PHI 127 - DN120 / SCH40 /80 /160 Tiêu Chuẩn ASTM A106 Grade A/B/C Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...
THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 114-DN100 / SCH40 /80 /160/ -TIÊU CHUẨN ASTM

THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 114-DN100 / SCH40 /80 /160/ -TIÊU CHUẨN ASTM

 22:11 01/04/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập Khẩu Thép Ống Đúc PHI 114- DN100 / SCH40 /80 /160 Tiêu Chuẩn ASTM A106 Grade A/B/C Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...
THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI101-DN90 / SCH40 /80 /160/ -TIÊU CHUẨN ASTM

THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI101-DN90 / SCH40 /80 /160/ -TIÊU CHUẨN ASTM

 21:26 01/04/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Thép Ống Đúc PHI101- DN90 / SCH40 /80 /160 Tiêu Chuẩn ASTM A106 Grade A/B/C Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...
THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI90 - DN80 / SCH40 /80 /160 -TIÊU CHUẨN ASTM

THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI90 - DN80 / SCH40 /80 /160 -TIÊU CHUẨN ASTM

 01:22 31/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Thép Ống Đúc PHI90 - DN80 / SCH40 /80 /160 Tiêu Chuẩn ASTM A106 Grade A/B/C Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...
THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 73 - DN65 / SCH40 /80 /160 -TIÊU CHUẨN ASTM

THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 73 - DN65 / SCH40 /80 /160 -TIÊU CHUẨN ASTM

 22:54 29/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC PHI73 / DN65 / SCH40 / SCH80 /SCH160 - A106 Gr A,B,C, theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
* Sản phẩm có đầy đủ chứng chỉ CO, CQ và Hóa Đơn.
THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 60 - DN50 / SCH40 /80 /160 -TIÊU CHUẨN ASTM

THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 60 - DN50 / SCH40 /80 /160 -TIÊU CHUẨN ASTM

 11:04 28/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC PHI 60 / DN50 / SCH40 / SCH80 /SCH160 - A106 Gr A,B,C, theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
* Sản phẩm có đầy đủ chứng chỉ CO,CQ và Hóa Đơn.
THÉP ỐNG ĐÚC PHI34- DN25 / SCH40 /80 /160 -TIÊU CHUẨN ASTM - A106

THÉP ỐNG ĐÚC PHI34- DN25 / SCH40 /80 /160 -TIÊU CHUẨN ASTM - A106

 23:23 26/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC PHI 34 / DN25 / SCH40 / SCH80 /SCH160 - A106 Gr A,B,C, theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
* Sản phẩm có đầy đủ chứng chỉ CO,CQ và Hóa Đơn.
* Phương thức giao hàng thuận tiện và nhanh chóng trên toàn quốc.
THÉP ỐNG ĐÚC PHI27- DN20 / SCH40 /80 /160 -TIÊU CHUẨN ASTM - A106

THÉP ỐNG ĐÚC PHI27- DN20 / SCH40 /80 /160 -TIÊU CHUẨN ASTM - A106

 23:09 26/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC PHI 27 / DN20 / CSH40 / SCH80 /SCH160 - A106 Gr A,B,C, theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
* Sản phẩm có đầy đủ chứng chỉ CO,CQ và Hóa Đơn.
* Phương thức giao hàng thuận tiện và nhanh chóng trên toàn quốc.
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 21- DN15 / SCH40 /80 /160 -TIÊU CHUẨN ASTM A106

THÉP ỐNG ĐÚC PHI 21- DN15 / SCH40 /80 /160 -TIÊU CHUẨN ASTM A106

 22:25 26/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC PHI 21 / DN15 / CSH40 / SCH80 /SCH160 - A106 Gr A,B,C, theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
* Sản phẩm có đầy đủ chứng chỉ CO,CQ và Hóa Đơn.
* Phương thức giao hàng thuận tiện và nhanh chóng trên toàn quốc.
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 14- DN8 / SCH40 / SCH80 /-TIÊU CHUẨN ASTM A106

THÉP ỐNG ĐÚC PHI 14- DN8 / SCH40 / SCH80 /-TIÊU CHUẨN ASTM A106

 12:19 26/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC PHI 14 / DN8 / CSH40 / SCH80 / A106 Gr A,B,C, theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
* Sản phẩm có đầy đủ chứng chỉ CO,CQ và Hóa Đơn.
* Phương thức giao hàng thuận tiện và nhanh chóng trên toàn quốc.
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 10.3 DN6 / CSH40/ SCH80 /-TIÊU CHUẨN ASTM  A106

THÉP ỐNG ĐÚC PHI 10.3 DN6 / CSH40/ SCH80 /-TIÊU CHUẨN ASTM A106

 04:19 26/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC PHI 10.3 / DN6 / CSH40 / SCH80 / A106 Gr A,B,C, theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
* Sản phẩm có đầy đủ chứng chỉ CO,CQ và Hóa Đơn.
* Phương thức giao hàng thuận tiện và nhanh chóng trên toàn quốc.
Thép Ống Đúc,Ông Đúc Chịu Nhiệt A106 Gr.A/B/C, A53 Gr.A/B/C

Thép Ống Đúc,Ông Đúc Chịu Nhiệt A106 Gr.A/B/C, A53 Gr.A/B/C

 05:12 24/02/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Thép Ống Đúc, Ống Đúc Chịu Nhiệt A106 Gr.A – Gr.B – Gr.C, A53 Gr.A – Gr.B – Gr.C, S355J2H, STP340, STB410, STB440, Q345B, St37, St52, STPB410, STPG370, P235GH, S355J2H, STK 400, STK 500, SKK 400, SKK 500, SPPS38, SPPS42, API 5L X42, API 5L X46 theo tiêu chuẩn ASTM/ASME - API5L - EN 10210 - GB/T5310 8 - JIS G3454 - JIS G3455 - JIS G3461 - KS D 3507 - KS D3566 - EN10028 tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...
*Hàng có đầy đủ Chứng Chỉ CO,CQ và hóa đơn
*Cam kết bán hàng mới 100% chưa qua sử dụng,bề mặt nhẵn bóng không rỉ sét.
* Phương thức giao hàng nhanh chóng và thuận tiên trên toàn quốc.
Thép Ống Đúc Tiêu Chuẩn ASTM A106

Thép Ống Đúc Tiêu Chuẩn ASTM A106

 07:31 10/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Thép Ống Đúc Tiêu Chuẩn ASTM A106 Grade A/B/C Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
JFE POSCO KOBESTEEL KOREAN BAOSTEEL HUYNDAI NIPPON SSAB LlOYDS
Quan tâm nhiều nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây